ประชาสัมพันธ์การประมงยั่งยืน

วันที่

ประชาสัมพันธ์การประมงยั่งยืน

ดาวน์โหลด

08/03/2564

NOAA และบทบาทในการป้องกันสินค้าประมง IUU เข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา

23/02/2564

สหภาพยุโรปปรับแก้แบบฟอร์มหนังสือรับรองสัตว์น้ำและสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์น้ำสำหรับการนำเข้า

14/12/2563

กรมประมง เปิดเวทีสัมมนา “โครงการปรับปรุงและพัฒนาการทาประมงอวนล้อมจับปลาโอดำฝั่งอ่าวไทย” หนุนผลักดันความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนทรัพยากรปลาโอดำสู่ความยั่งยืน

18/06/2563

ประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป์ ลงนาม Executive Order on Promoting American Seafood Competitiveness and Economic Growth

10/11/2562

กรมประมงเดินหน้าดันเครือข่ายต้านIUUระดับภูมิภาคสานแนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน

25/10/2562

Seafood Taskforce เข้าพบอธิบดีกรมประมง

10/10/2562

รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการ Tonggol FIP

11/06/2562

การประชุม SeaWeb Seafood Summit Seafood Sustainability ครั้งที่ 15

08/01/2562

Questions and Answers - Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing in general and in Thailand

08/01/2562

EU lifts “yellow card” from Thailand for its actions against illegal fishing

03/08/2561

กรมประมงแจงมาตรการรัฐรับซื้อเรือคืนมุ่งบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้ยั่งยืน ไม่เอื้อประโยชน์ให้ใคร

25/07/2561

กรมประมงแจงข้อเรียกร้องหลังชาวประมงขู่งดจับปลาเตรียมตบเท้าเข้าทำเนียบ

04/07/2561

กรมประมง ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการประมงจับมือช่วยกัน“กำจัดขยะในทะเล”

25/06/2561

สถาบันปิดทองหลังพระฯ จับมือกับกรมประมง สานต่องานพระราชดำริ มุ่งส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่พัฒนาของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ พร้อมเร่งส่งเสริม และขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพูให้เป็นอาชีพรายได้งามแก่ประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

22/06/2561

อธิบดีกรมประมง เสวนาการบริหารจัดการการทำประมงบนเวทีระดับโลก

14/06/2561

"รองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับกองทัพอากาศ สนับสนุนการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย"

29/05/2561

ไทย MOU ปาปัวนิวกินี ประสานความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ทางการประมง และบริหารจัดการทรัพยากรประมงที่ยั่งยืน

29/05/2561

พิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วย "การปรับปรุงการทำประมงปลาโอดำฝั่งอ่าวไทยให้เกิดการใช้ประโยน์อย่างยั่งยืน"

28/05/2561

กรมประมงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม การค้าทูน่าโลก ครั้งที่ 15

23/05/2561

กรมประมง แถลงในที่ประชุมสหประชาชาติ เพื่อย้ำท่าทีการแก้ปัญหา IUU

21/05/2561

ไทยแสดงศักยภาพเปิดเวทีสานความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดประชุมคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) ครั้งที่ 22

09/05/2561

ไทยเป็นเจ้าภาพเปิดเวทีขับเคลื่อน "นโยบายประมงอาเซียน" ระดม 10 ชาติสมาชิก เพื่อร่วมพัฒนาการประมงในภูมิภาค

26/04/2561

อธิบดีกรมประมง ร่วมเสวนาหัวข้อ "Thailand's Path to Sustainable Fisheries" ในงาน Seafood Expo Global 2018

25/04/2561

อธิบดีประมง ชี้แจงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU บนเวที EU

11/04/2561

กรมประมงแจงข่าว...ชาวประมงรวมตัวประท้วงรัฐฯ หลังถูกคุมเข้มทำการประมง

13/03/2561

"Sustainable Fisheries Management and Food Security in Southeast Asia"

12/03/2561

ปลาสดจากฟูกุชิมะ ล๊อต 2 เข้าไทย ประมงสกัดส่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติฯ ตรวจซ้ำผลยืนยัน...ไร้การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี

11/03/2561

จัดการสัมนา หัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า Nort America Seafood Exposition 2018

09/02/2561

การประกาศใช้มาตรการใหม่ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง (ปิดอ่าวไทย)

24/01/2561

กรมประมง...แจงมาตรการการควบคุมเรือประมงไทย

19/01/2561

การออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์และการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ รอบปีการประมง พ.ศ. 2561 - 2562

23/07/2560

FAO 2016 The State of World Fisheries and Aquaculture

25/05/2560

Thai_ข่าวกรมประมง Tuna Conference 14th 25 พ.ค. 2560

24/05/2560

Thai_TTIA_Tuna Conference 24 พ.ค. 2560

24/05/2560

Thai_Ms. Natalie Webster, Vice Chair of International Pole and Line Foundation (IPNLF) 24 พ.ค. 2560

24/05/2560

Thai_Mr. Walter Anzer DG of British Food Importers & Distributors Association 24 พ.ค. 2560

24/05/2560

Thai_Mr. Paolo Bray, Founder and Director of Friend of the Sea (FOS) 24 พ.ค. 2560

12/10/2559

Thai_2559 Oct 12, 8 สมาคมประมงไทย ร่วมมือภาครัฐพัฒนาพื้นที่อ่าวไทยเพื่อความยั่งยืน

06/10/2559

Thai_2016 Oct 6, กระทรวงต่างประเทศ ความเห็นต่อข้อมติของสภายุโรปเกี่ยวกับประเทศไทย

12/04/2559

Thai_2559 April 12, กระทรวงต่างประเทศ ไทยมุ่งมั่นแก้ปัญหา IUU และเตรียมพร้อมหารืออียู

15/01/2559

Thai_2559 Jan 15, MOU_ศปมผ. การไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย สัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย

15/01/2559

Thai_2559 Jan 15, TTIA แถลงข่าวการดำเนินการแก้ไขปัญหา IUU Fishing

15/01/2559

Thai_2559 Jan 15, กกร.แจงการดําเนินการภาคเอกชนแก้ปัญหาประมงและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน