รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

ลำดับที่
(เลขที่สมาชิก)

ชื่อบริษัท

โทรศัพท์/โทรสาร

อีเมล์

เว็บไซต์

1 (17)

บริษัท โกลบอลโฟรเซ่นฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด

Tel: (034) 406 743-5
Fax: (034) 406 746

enquires@gff.co.th

2 (25)

บริษัท คิงเบล โปรดิวเซอร์ จำกัด

Tel: (035) 446 599
Fax: (035) 481 384

jk.kingbell@hotmail.com

3 (9)

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

Tel: (02) 636 0536 , (074) 200 999
Fax: (02) 636 0539 , (074) 200 900-1

cmchy@chotiwat.com

4 (8)

บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด

Tel: (02) 324 0617 , (034) 419 888
Fax: (02) 324 0624 , (034) 419 889

seapac@kingfisher.co.th

sp1mkt@kingfisher.co.th

5 (24)

บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด

Tel: (034) 885 026-8
Fax: (034) 885 029

dmfp@diamondfoodproduct.co.th

6 (3)

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tel: (02) 437 0404 , (074) 273 600
Fax: (02) 438 5488 , (074) 273 690-4

info@tropical.co.th
Marketing : kampol@tropical.co.th

7 (33)

บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด

Tel: (02) 267 0178 , (036) 374 590-3
Fax: (036) 374 594

info@inaba-foods.co.th

8 (10)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Tel: (02) 298 0024 , (02) 2980537-41 ,

(034) 816 500
Fax: (02) 298 0548 , (02) 298 0550 

PFcommercial@thaiunion.com
tu_corporate@thaiunion.com

9 (2)

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

Tel: (02) 298 0025, (02) 298 0421-32
(034) 412 210 , (034) 816 441-4
Fax: (02) 298-0027-28 , (034) 425 459

PFcommercial@thaiunion.com

10 (60)

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด

Tel: 074-380-282-6 Ext. 15

Fax: 074-380-287

sarinna@nissui.co.th

11 (50)

บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด

Tel: (02) 618 2984-5 , (02) 279 6857 ,
(074) 709 100
Fax: (02) 279 9407 , (074) 709 102-3

siamtin@siamtinfood.com

12 (27)

บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด

Tel: (02) 338 1327-30
Fax: (02) 338 1102 , (02) 338 1332

export@pfp.premier.co.th sales&exp.c@pfp.premier.co.th
jirasinee.y@pci.premier.co.th
benjamas@pci.premier.co.th 

13 (32)

บริษัท พัฒน์ธน มารีน แอนด์ ฟู๊ดส์ จำกัด

Tel: (065) 519 3616 , (034) 425 5889
Fax: (034) 425 590

thanaphum@pmfoods.co.th

14 (5)

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด

Tel: (02) 119 4399
Fax: (02) 119 4370-1

info@patayafood.com

15 (51)

บริษัท พี แอนด์ ที ฟู๊ด จำกัด

Tel: (034) 869 044 , (081) 805 9474
Fax: (034) 869 008

phattaraphon5512@gmail.com

-

16 (28)

บริษัท พี.ซี.ทูน่า จำกัด

Tel: (034) 877 286-9 , (034) 877 290
Fax: (034) 877 291 , (034) 877 440

pornchai@pctuna.co.th

17 (1)

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)

Tel: (034) 323 989/992  , (034) 327 691
Fax: (034) 321 987

info@seavaluegroup.com

18 (15)

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด

Tel: (074) 803 168
Fax: (074) 803 168 #880, 881

webmaster@sif.co.th
marketing@sif.co.th

19 (7)

บริษัท อาร์.เอส.แคนเนอรี่ จำกัด

Tel: (02) 709 6655
Fax: (02) 709 6627

sarin@rscannery.com

20 (41)

บริษัท เอ.อี.ซี.แคนนิ่ง จำกัด

Tel: (097) 107 7041 , (064) 932 5252
Fax: (034) 432 405

pavena.b@aeccanning.com
info@aeccanning.com

21 (16)

บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Tel: (034) 845 575-91
Fax: (034) 845 546 , (034) 845 593

bundit_p@asianalliance.co.th
marketing@asianalliance.co.th

22 (30)

บริษัท เอบีดี กาญจน์ จำกัด

Tel: (02) 862 4841-5 , (034) 581 427
Fax: (02) 427 1803 , (034) 581 428

kingball@abc.co.th
welcome@abc.co.th

23 (14)

บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tel: (02) 678 1690-92 ,(034) 831 122-4
Fax: (02) 678 1693-94 , (034) 831 080-1

mmp@mmp.co.th

24 (4)

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tel: (02) 437 0407
Fax: (02) 438 7877

info@sk-foods.com

25 (12)

บริษัท เอส.พี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด

Tel: (034) 382 101-5
Fax: (034) 382 106

info@spafoodgroup.com

26 (6)

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Tel: (02) 298 0029, (02) 298 0433-9
Fax: (02) 298 0442-3

itail_corporate@thaiunion.com

27 (13)

บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด

Tel. +66 (0) 3432 3989, +66 (0) 3432 7691, +66 (0) 3432 3992
Fax. +66 (0) 3432 1987

info@seavaluegroup.com