รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

ลำดับที่

ชื่อบริษัท

โทรศัพท์/โทรสาร

อีเมล์

เว็บไซต์

1

Tel: (034) 406 743-5
Fax: (034) 406 743

enquires@gff.co.th

2

Tel: (035) 446 599
Fax: (035) 481 384

jk.kingbell@hotmail.com

www.kingbellfood.com

3

Tel: (074) 200 999
Fax: (074) 200 900-1

cmchy@chotiwat.com

4

Tel: (034) 419 888
Fax: (034) 419 890

seapac@kingfisher.co.th

5

Tel: (034) 885 026-8
Fax: (034) 885 029

dmfp@diamondfoodproduct.co.th

6

Tel: (074) 273 600
Fax: (074) 273 690-4

info@tropical.co.th

7

Tel: (036) 374 590-3
Fax: (036) 374 594

info@inaba-foods.co.th

8

Tel: (02) 298 0025
Fax: (02) 298 0443

PFcommercial@thaiunio.com

9

Tel: (02) 298 0025
Fax: (02) 298 0443

PFcommercial@thaiunio.com

10

Tel: (074) 709 100
Fax: (034) 709 102-3

siamtin@loxinfo.co.th

11

Tel: (02) 338 1327-30
Fax: (02) 338 1102

export@pfp.premier.co.th, sales&exp.c@pfp.premier.co.th

12

Tel: (065) 519 3616
Fax: (034) 425 590

thanaphum@pmfoods.co.th

13

Tel: (02) 119 4399
Fax: (02) 119 4370-1

info@patayafood.com

14

 Tel: (034) 869 043
Fax: (034) 869 008

phattaraphon5512@gmail.com

-

15

Tel: (034) 877 286-9
Fax: (034) 877 291, (034) 877 440

pornchai@pctuna.co.th

16

Tel: (034) 424 437-42
Fax: (034) 879 804

info@seavaluegroup.com

17

Tel: (074) 803 168
Fax: (074) 803 168, (074) 880 168, (074) 881 168

webmaster@sif.co.th

18

Tel: (02) 709 6655
Fax: (02) 709 6627

sarin@rscannery.com

19

Tel: (097) 107 704-1
Fax: (034) 432 405

pavena.b@aeccanning.com

20

Tel: (034) 845 575-91
Fax: (034) 845 593

bundit_p@asianalliance.co.th

21

Tel: (034) 869 042
Fax: (034) 869 043

kingball@abc.co.th ,welcome@abc.co.th

22

Tel: (034) 831 122-4 , (034) 446 511
Fax: (034) 410 380-1

mmp@mmp.co.th

23

Tel: (02) 437 0407
Fax: (02) 438 7877

info@sk-foods.com

24

Tel: (034) 382 101-5
Fax: (034) 382 106

info@spafoodgroup.com

25

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Tel: (02) 298 0029
Fax: (02) 298 0442-3

-

26

Tel: (034) 323 989, (034) 323 991-2
Fax: (034) 879 804

info@seavaluegroup.com