รายงานสมาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

2023_Sep_5_TTIA_TPFA_Press_Release_Trade Association Prestige Award 2023

2023_May_23_TTIA_Press_Release_BCG_Thaifex

2016_Oct_7_TTIA_Statement_th

2016_Jan_15_TTIAs_Action_to_Redress_IUU_Fishing

2016_Jan_15_TTIA_Press_Release_on_TTIAs_Action_to_Redress_IUU_Fishing_TH

2015_Aug_19_TTIA_Statment_towards_the_downgrading_of_Thailand_to_Tier_3_by_the_USA

2015_May_5_TTIA_statement_towards_a_yellow_card_by_the_EU

2014_Sep_16_TTIA_Statement_regarding_industry_and_NGOs_working_together_for_the_Rights_of_MW

2014_Jul_1_TTIA_Statment_towards_the_downgrading_of_Thailand_to_Tier_3_by_the_USA