กฎระเบียบ

Fisheries Regulation

Notification date

Enforcement date

Summary by TTIA

22-เม.ย.-21

22-เม.ย.-21

-

6-ม.ค.-21

2-ก.พ.-21

-

30-ธ.ค.-20

15-ม.ค.-21

2-ธ.ค.-20

18-ธ.ค.-20

-

2-ธ.ค.-20

18-ธ.ค.-20

-

9-ธ.ค.-20

15-ธ.ค.-20

-

6-พ.ย.-20

15-ธ.ค.-20

-

9-ต.ค.-20

26-ต.ค.-20

-

9-ต.ค.-20

26-ต.ค.-20

-

9-ต.ค.-20

26-ต.ค.-20

-

9-ต.ค.-20

26-ต.ค.-20

-

9-ต.ค.-20

26-ต.ค.-20

-

9-ต.ค.-20

26-ต.ค.-20

-

25-ก.ย.-20

30-ก.ย.-20

3-ก.ย.-20

16-ก.ย.-20

-

11-ส.ค.-20

24-ส.ค.-20

-

11-ส.ค.-20

24-ส.ค.-20

-

11-ส.ค.-20

24-ส.ค.-20

-

11-ส.ค.-20

24-ส.ค.-20

-

15-เม.ย.-20

8-พ.ค.-18

-

26-พ.ย.-19

26-ธ.ค.-19

2-ก.ค.-19

2-ส.ค.-19

-

29-พ.ค.-19

13-มิ.ย.-19

-

8-ก.พ.-19

9-ก.พ.-19

5-ต.ค.-18

6-ต.ค.-18

5-ต.ค.-18

4-พ.ย.-18

Read

26-ก.ย.-18

27-ก.ย.-18

Read

14-ก.ย.-18

14-ก.ย.-18

9-ส.ค.-18

9-ส.ค.-18

7-ส.ค.-18

7-ส.ค.-18

10-ก.ค.-18

10-ก.ค.-18

2-ก.ค.-18

3-ส.ค.-18

2-ก.ค.-18

3-ก.ค.-18

-

15-มิ.ย.-19

-

29-มิ.ย.-18

29-มิ.ย.-18

28-มิ.ย.-18

28-มิ.ย.-18

15-มิ.ย.-18

15-มิ.ย.-18

12-มิ.ย.-18

12-มิ.ย.-18

7-มิ.ย.-18

7-มิ.ย.-18

7-มิ.ย.-18

7-มิ.ย.-18

7-มิ.ย.-18

7-มิ.ย.-18

20-เม.ย.-18

21-เม.ย.-18

20-เม.ย.-18

21-เม.ย.-18

30-มี.ค.-18

30 มี.ค. - 30 มิ.ย 18

9-มี.ค.-18

1-เม.ย.-18

28-ก.พ.-18

28-ก.พ.-18

20-ก.พ.-18

20-ก.พ.-18

19-ก.พ.-18

6-มี.ค.-18

31-ม.ค.-18

31-ม.ค.-18

17-พ.ย.-17

17-พ.ย.-17

-

19-ม.ค.-18

20 ม.ค. - 20 ก.พ. 2018

18-ม.ค.-18

20 ม.ค. - 20 ก.พ. 2018

16-ม.ค.-18

16-ม.ค.-18

4-ม.ค.-18

4-ม.ค.-18

1-ก.พ.-18

ธ.ค.-17

-

26-ธ.ค.-17

26-ธ.ค.-17

21-ธ.ค.-17

21-ธ.ค.-17

15-ธ.ค.-17

15-ธ.ค.-17

7-พ.ย.-17

7-พ.ย.-17

6-พ.ย.-17

21-พ.ย.-17

6-พ.ย.-17

21-พ.ย.-17

31-ต.ค.-17

1-พ.ย.-17

31-ต.ค.-17

1-พ.ย.-17

31-ต.ค.-17

1-พ.ย.-17

Read

31-ต.ค.-17

31-ต.ค.-17

31-ต.ค.-17

31-ต.ค.-17

31-ต.ค.-17

31-ต.ค.-17

31-ต.ค.-17

31-ต.ค.-17

31-ต.ค.-17

31-ต.ค.-17

31-ต.ค.-17

31-ต.ค.-17

20-ต.ค.-17

1-พ.ย.-17

20-ต.ค.-17

1-พ.ย.-17

-

18-ต.ค.-17

18-ต.ค.-17

12-ต.ค.-17

12-ต.ค.-17

10-ต.ค.-17

10-ต.ค.-17

10-ต.ค.-17

10-ต.ค.-17

6-ต.ค.-17

6-ต.ค.-17

11-ก.ย.-17

12-ก.ย.-17

19-มิ.ย.-17

15 Jul 2017 (กรณีส่งประเทศ รัสเซีย จีน เวียดนาม) 1 Aug 2017 (กรณีที่ส่งออกไปประเทศอื่น รวมถึงNon EU)

5-เม.ย.-17

5-ก.ค.-17

28-ก.ค.-17

29-ก.ค.-17

16-ก.ค.-17

16-ก.ค.-17

11-พ.ค.-17

11-พ.ค.-17

5-เม.ย.-17

5-เม.ย.-17

31-มี.ค.-17

30-พ.ค.-17

8-มี.ค.-17

8-มี.ค.-17

29-ธ.ค.-15

29-ธ.ค.-15

30-ธ.ค.-16

29-มิ.ย.-17

-

13-พ.ย.-17

14-พ.ย.-17