รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิกวิสามัญ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

ลำดับ

ชื่อบริษัท

โทรศัพท์/โทรสาร

อีเมล์

เว็บไซต์

1

Tel: (02) 662 2478-81
Fax: (02) 259 3886

info@kodanmal.com

2

Tel: (034) 414 161-4
Fax: (034) 414 165

info@globalseafoodmarketing.com

3

Tel: (02) 048 1989
Fax: (02) 048 1988

sales@koliate.com

4

Tel: (02) 285 4406
Fax: (02) 285 4410

jmbint@jmbinter.com

5

บริษัท ทริปเปิ้ล ที มารีน จำกัด

Tel: (097)2271608

thidarut.isp@gmail.com

6

Tel: (038) 571 488
Fax: (038) 571 499

-

-

7

Tel: (02) 002 3270

thailand@biolanmb.com

8

Tel: (034) 406 999
Fax: (034) 406 960-1

poonsun@poonsubcan.co.th

9

บริษัท ฟู้ด คอนเนค จำกัด

Tel: (02) 048 1989
Fax: (02) 048 1988

import-export@koliate.com, nid@koliate.com

10

Tel: (034) 419 333
Fax: (034) 472 063

pvittaya@rcithailand.com, supachok@rcithailand.com,
tsamrit@ricthailand.com, tvitoon@rcithailand.com

11

Tel: (02) 261 5539-40
Fax: (02) 259 1250

ashish@redsea.co.th

12

Tel: (02) 300 0836-7
Fax: (02) 300 0952

export@lakshitaholdings.com

13

Tel: (034) 822 833-40
Fax: (034) 822 841-42

saleslc@lc.co.th

14

Tel: (034) 110 148
Fax. (034) 110 148

tum.etc@gmail.com

-

15

Tel: (02) 705 3051-63
Fax: (02) 315 1094

marketing@swan.co.th
swanmetalcan@swan.co.th

16

Tel: (02) 632 6756
Fax: (02) 632 6757

-

-

17

Tel: (094) 494 4718

JK.KINGBELL@hotmail.com

-

18

บริษัท ฟิฟตี้ วัน คอร์ป จำกัด

Tel: (02) 258 03178

contact@51-crop.com

-