Follow Us :
02-258-0317-8

Thai   English

TTIA รายงานการเดินทางไป Seoul International Seafood Show 2018

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้รับเชิญจากสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กลุ่มงานสินค้าเกษตรและอาหาร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาคเอกชนของประเทศไทย ในการเข้าร่วมประชุมและออกคูหางานแสดงสินค้า Seoul International Seafood Show 2018 ภายใต้โครงการ ASEAN Trade Fair 2018 ณ ศูนย์แสดงสินค้า COEX กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561

โดยในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นการประชุม Trade Facilitation Workshops on Korean Seafood Market & Importation Policy ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Seoul international seafood show 2018 ภายใต้หัวข้อ “ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการค้ากับตลาดอาหารทะเลของเกาหลีและนโยบายการนำเข้า” โดยมีประเด็นสำคัญที่ทางประเทศเกาหลีได้ให้ข้อมูลในที่ประชุม ดังนี้

1.การนำเข้าปลาทูน่าของประเทศเกาหลีที่มีสัดส่วนที่สูงขึ้นในปี 2017 โดยขึ้นเป็นอันดับ 7 ของการนำเข้าสินค้าอาหารทะเลทั้งหมด โดยนำเข้า 24,390 M/T จากประเทศสเปน และไต้หวัน
2.การนำเข้าอาหารทะเล 3 อันดับแรกในปี 2017 คือ Pollack / shrimp / salmon
3.ประเทศที่มีการนำเข้าสินค้าอาหารทะเลมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ จีน รัสเซีย เวียดนาม โดยไทยนำเข้าเป็นอันดับที่ 6 เป็นการนำเข้าสินค้าประเภท shrimp meat, baby octopus ซึ่งเมื่อรวมกันนำเข้ารวมสูงถึง 28,045 M/T

และในวันที่ 9-11 พฤษภาคม สมาคมได้ร่วมจัดคูหาที่ Seoul International Seafood Show 2018 ภายใต้โครงการ ASEAN Trade Fair 2018 ณ ศูนย์แสดงสินค้า COEX กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้นำเสนอโปสเตอร์นโยบายหลัก 3 ด้าน Food Safety, Sustainability, Ethical Standard ประชาสัมพันธ์แผ่นพับสมาคม รายชื่อสมาชิก โบว์ชัวร์ของสมาชิก และตัวอย่างสินค้า ซึ่งในวันเปิดงานสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากคณะท่านสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซล เข้าเยี่ยมชมบูทโดย มีคุณวิลาสินี โนนศรีชัย ผอ.กตส ณ กรุงโซล เป็นผู้ช่วยแนะนำบูธสมาคมฯ

นอกจากนี้ภายในงานออกคูหายังได้จัดให้มี International Meeting ซึ่งมีตัวแทนจาก Buyer เข้าพบกับสมาคม เช่น บ.HYTON IMPORT EXPORT , บ.Read Mart ผู้ทำตลาดสินค้าออนไลน์ ในประเทศสิงค์โปร์ , บ.Northgate Global Trading / Nothgate Markets ซุปเปอร์มาร์เก็ตในสหรัฐ 49 สาขา, บ.Cham Trading (Korean Buyer) ประเทศเกาหลี , Qingdoa Oceanese Foods จากประเทศจีน โดยเจ้าหน้าที่ TTIA ได้ให้ข้อมูลการนำเข้าส่งออกทูน่าและตลาดประเทศไทย รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์บริษัทสมาชิก นำเสนอโบชัวร์ และแนะนำ Website TTIA ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

สำหรับนักธุรกิจที่เข้ามาเยี่ยมและสนใจพูดคุยในคูหาสมาคม ได้แก่ ตัวแทนจากสมาคมประมงเกาหลี สมาคมประมงญี่ปุ่น บริษัทผู้นำเข้าวัตถุดิบอาหาร ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้า นักธุรกิจนำเข้าอาหารแช่แข็ง และตัวแทนจาก Marine Stewardship Council (MSC) ซึ่งให้ความสนใจกับการออกคูหาของสมาคม

Business cards in Seoul International Seafood 2018