Follow Us :
02-258-0317-8

Thai   English

งานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก

วันที่ 12 มิ.ย. 60 เวลา 8.00-13.00 น. คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ เลขาธิการสมาคมทูน่าฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย ในงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก กิจกรรมในปีนี้จะเป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียน 5 แห่ง แห่งละ10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 ได้แก่

  1. โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม
  2. ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเด็กต่างชาติ
  3. โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
  4. ศูนย์คาทอลิคนักบุนอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนแรงงานสำหรับเด็กข้ามชาติ

นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องบริโภคจำนวนหนึ่ง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย

Project Image
Project Image
Project Image