สถิติ

สถิติรายเดือน 2023

เดือน

สถิติรายเดือน

ดาวน์โหลด

07/2023

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Jul 2023

06/2023

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Jun 2023

05/2023

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-May 2023

04/2023

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Apr 2023

03/2023

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Mar 2023

02/2023

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Feb 2023

01/2023

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan 2023

12/2022

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Dec 2022

11/2022

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Nov 2022

10/2022

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Oct 2022

09/2022

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Sep 2022

08/2022

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Aug 2022

07/2022

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Jul 2022

06/2022

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Jun 2022

05/2022

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-May 2022

04/2022

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Apr 2022

03/2022

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Mar 2022

02/2022

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Feb 2022

01/2022

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan 2022

12/2021

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Dec 2021

11/2021

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Nov 2021

10/2021

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Oct 2021

09/2021

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Sep 2021

08/2021

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Aug 2021

07/2021

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Jul 2021

06/2021

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Jun 2021

05/2021

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-May 2021

04/2021

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Apr 2021

03/2021

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Mar 2021

02/2021

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan-Feb 2021

01/2021

TH Export & Import_Tuna & Other fish_ Jan 2021