วันที่ ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภันอาหาร Download
01/07/2561 ออสเตรเลียประกาศบังคับใช้ข้อกำหนดการปิดฉลากแจ้งประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร Download
12/07/2560 TTIA ลงนาม MOU ร่วมกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 Download
27/02/2559 TTIA ส่งผู้แทนเข้าประชุมคณะกรรมการ Codex สาขาไขมันและน้ำมันบริโภค ครั้งที่ 25 Download